Олімпіади

НАТИСНИ, ЩОБ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ

 Положення про Всеукраїнську олімпіаду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Участь в олімпіаді допоможе майбутнім вступникам посилити свої позиції на вступному конкурсі, зокрема дає можливість:

– підвищити впевненість у власних силах;
– узагальнити та проаналізувати вивчений матеріал;
– застосувати набуті знання у нових умовах;
– переконатися у правильності профорієнтаційного вибору;
– розширити уявлення про проблематику окремих дисциплін;
– найголовніше – здобути додаткові бали до одного з предметів сертифіката ЗНО.

Всеукраїнська олімпіада
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Шановні учні, вчителі і батьки!

Запрошуємо майбутніх вступників взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. В олімпіаді можуть брати участь особи, які отримали повну загальну середню освіту або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в 2016/2017 навчальному році і бажають вступити до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Університет організовує олімпіади з математики і біології для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у такі терміни:
перший тур (дистанційний) — з 01 до 19 березня 2017 року. Його учасники надсилають не пізніше 19 березня 2017 року розв’язки завдань для перевірки у паперовому вигляді на адресу оргкомітету (46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, з позначкою «Олімпіада») або в електронному (сканованому) вигляді на ел. пошту http://olimpiada@tntu.edu.ua. Дата відправлення листа визначається за штемпелем на конверті або датою відправлення ел. листа. Тих, хто набрав під час першого туру 75 % балів і більше, запрошують до участі у другому турі;
другий тур (очний) — 09 квітня 2017 року в приміщенні читальної зали науково–технічної бібліотеки (корпус № 2, каб. 58), математика — початок о 10.00; біологія — початок о 14.00. Тривалість олімпіади три години.
Прохання до учасників олімпіади зареєструватись на сайті олімпіади або надіслати оргкомітету разом із виконаним завданням першого туру заповнену анкету на паперовому носії (або скановану).
Оргкомітет після проведення дистанційного туру оприлюднює на сайті університету розв’язки завдань, що були запропоновані, повідомляє загальноосвітні навчальні заклади, учасники яких пройшли до другого туру.
Спеціальності, на які можуть бути зараховані додаткові бали з математики: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 274 Автомобільний транспорт, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).
Спеціальності, на які можуть бути зараховані додаткові бали з біології: 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології.
Переможцям олімпіади будуть нараховані додаткові бали (від 2 до 20) до предмету сертифіката ЗНО.
Допуском до участі в другому (очному) турі олімпіади є документ із фотографією, який засвідчує особу учасника.

Завдання першого туру (дистанційного) Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з математики і біології.

Результати І (дистанційного) туру Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з математики та біології

Математика
Біологія

Розв’язки завдань першого (дистанційного) туру Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Математика
Біологія

ІІ (очний) тур Всеукраїнської олімпіади
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

9 квітня в приміщенні науково-технічної бібліотеки відбувся ІІ (очний) тур Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Учасників олімпіади привітали голова оргкомітету, перший проректор Митник М.М. та заступник голови оргкомітету, проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. Учасникам ІІ (очного) туру олімпіади були вручені сувеніри.
В олімпіаді з математики взяли участь 23 вступники, з них 20 одержали за виконання завдань від 90 до 100 балів, що означає від 2 до 20 додаткових балів до сертифіката ЗНО з математики.
В олімпіаді з біології взяли участь 2 вступники, які одержали за виконання завдань 94 і 99 балів, що означає відповідно 10 і 20 додаткових балів до сертифіката ЗНО з біології.
Результати ІІ (очного) туру олімпіади:

Математика

Біологія

Оргкомітет Всеукраїнської олімпіади
Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя

 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених у додатку 6 до цих Умов, які проводяться відповідно до Положення (додаток 8), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в даному навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Додаток 6 до Умов прийому
на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році (пункт 5 розділу VІ)
 

ПЕРЕЛІК спеціальностей

щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.9, 6.5, 10.3 Умов прийому

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
01 Освіта 014 Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)
09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю*
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 111 Математика
112 Статистика
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
13 Механічна

інженерія

131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил)
254 Забезпечення військ (сил)
255 Озброєння та військова техніка
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека
263 Цивільна безпека
27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2016 № 1587

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2017 р.
за № 16/29884

Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2016 року № 630, та з метою забезпечення виконання вимог абзацу дев’ятого частини першої статті 51 Закону України «Про освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, що додається.
2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.12.2016 № 1587

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2017 р.
за № 16/29884

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах, реалізація здібностей талановитих учнів.
3. Організаторами та координаторами таких Олімпіад є вищі навчальні заклади, якими така Олімпіада проводиться. Вищий навчальний заклад здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіад.
4. Для складання завдань Олімпіад вищі навчальні заклади формують предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, у складі не більше п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.
5. Для проведення Олімпіад вищі навчальні заклади створюють організаційні комітети, які відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад.
6. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади.
7. Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
8. Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний та очний.
9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті вищого навчального закладу, та розв’язують їх.
10. Другий тур проходить у вищих навчальних закладах. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі.
Організаційні комітети Олімпіад зобов’язані не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо проведення таких Олімпіад.
11. Учасникам другого туру Олімпіад нараховуються додаткові бали до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала у вищому навчальному закладі.
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на другому етапі.
12. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
14. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіад. Вищі навчальні заклади зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
15. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому вищим навчальним закладом порядку.

Директор департаменту
вищої освіти
О.І. Шаров

Архіви

Категорії