Інформація

da1c4d7-vstup-2018

Вступ 2018. МОН затвердило умови прийому абітурієнтів

Міністерством освіти і науки затверджено Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Документ встановлює основні правила проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти і є обов’язковими для вишів незалежно від форм власності та підпорядкування, окрім військових навчальних закладів.

У 2018 році реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до них необхідних документів розпочнеться 02 липня та закінчиться 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня. Особи, які які вступатимуть до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів зможуть подавати заяви до 20 липня; абітурієнти, які вступатимуть тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – до 26 липня.

Творчі конкурси будуть проведені у кілька сесій з 14 до 26 липня; вступні іспити – з 21 до 26 липня; співбесіди – з 21 до 23 липня включно.

Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування сформують та оприлюднять 01 серпня.

Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 06 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться 07 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

У 2018 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, за виключенням деяких випадків, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Однією з новацій вступної кампанії 2018 року стане скорочення кількості заяв, які можуть подати вступники, з 9 до 7. Отже, згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Ще одним нововведенням є закріплення в Умовах прийому мінімального значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія». Мінімальне значення при вступі на ці спеціальності не може бути меншим ніж 150 балів.

Подання заяв на конкурсні пропозиції за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.

У 2018 році вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.

Для конкурсного відбору вступників вишами будуть зараховуватись бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів або творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.

До 31 грудня 2017 року заклади вищої освіти мають розробити та оприлюднити власні правила прийому вступників. Ці правила будуть містити перелік освітніх програм, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюватиметься прийом вступників, порядок проведення конкурсного відбору, перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат ЗНО.

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць державного замовлення, вартість навчання, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти у 2018 році здійснюватиметься інформаційними системами, на підставі даних Єдиної електронної бази з питань освіти.

Затвердженими Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році також встановлено формулу, за якою розраховуватиметься конкурсний бал вступників, визначено особливості проведення співбесід, вступних іспитів та творчих конкурсів, визначені спеціальні умови участі у конкурсі на здобуття вищої освіти для окремих категорій громадян, особливості формування рейтингових списків вступників тощо.

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2018

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

Правила прийому до ВНЗ у 2018 році: коротко про головне

Ось і затверджені Умови прийому до ВНЗ у 2018 році. Ми отримуємо відповіді на багато запитань. Пропоную пройтись по головних пунктах цих правил, які стосуються практично кожного абітурієнта 2018 року: правила, строки, нововведення, важливі моменти.

1. Для кого саме ці правила?

Ці правила поширюються на всі заклади вищої освіти в Україні, державної та приватної форми власності, окрім вищих військових навчальних закладів.

2. Чи всі мають право на безкоштовну вищу освіту?

Право на безкоштовну вищу освіту є в тому разі, якщо певний ступінь вищої освіти здобувається вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Однак можна повторно вступати «на бюджет» за тим самим ступенем освіти, але за умови відшкодування коштів, витрачених на «перше» навчання. Це прописано в Порядку відшкодування коштів № 658.

3. Коли можна буде реєструвати заяви на вступ?

Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує з 2 липня і триватиме до 18:00 25 липня.

4. Чи можна подавати заяви на вступ в паперовій формі?

Заяви подаються тільки в електронній формі всіма вступниками як на денну так і на заочну форму навчання (за винятком кількох випадків)

Є певні категорії вступників, які подають заяви в паперовій формі (вступ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, всі категорії вказані у пункті VI правил прийому) з 12 липня до 18:00 20 липня, та до 18:00 26 липня – для тих, хто лише на основі результатів ЗНО.

5. Коли проходитимуть вступні іспити у вишах?

Творчі конкурси проводитимуться в кілька сесій з 14 до 26 липня включно.

Вступні іспити – з 21 до 26 липня включно.

Співбесіди – з 21 до 23 липня включно.

6. Коли абітурієнти дізнаються, хто пройшов “на бюджет”?

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування «на бюджет» оприлюднять до 1 серпня 2018 року.

Подання оригіналів документів – до 18:00 6 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 7 серпня. За кошти цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

7. Як буде розраховуватись конкурсний бал абітурієнта?

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

(К – коефіцієнти, П – предмети ЗНО (П3 – це також може бути творчий конкурс), А – атестат, ОУ – бали за підготовчі курси)

Деякі нюанси: К1, К2, К3 встановлюються вишами, але не можуть бути меншими, ніж 0,2.

К3, якщо це творчий конкурс, не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»).

К4 не може перевищувати 0,1.

К5 не може перевищувати 0,05.

Сума К1, К2, К3, К4, К5 має дорівнювати 1.

Щодо додаткових балів призерам олімпіад, читайте у розділі VII пункт 8 Правил.

8. ЗНО з якої мови складати для вступу, якщо вказано лише “іноземна мова”?

Якщо у правилах прийому ВНЗ встановив предмет «іноземна мова», то вступник має право подавати оцінку з сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Власники дійсних сертифікатів міжнародних тестів з іноземної мови не звільняються від складання ЗНО. Однак, якщо сертифікат отриманий в поточному навчальному році, – звільняються від проходження ДПА.

9. Чи будуть у 2018 році додаткові коефіцієнти?

Остаточний КБ множиться також додатково на коефіцієнти:

регіональний (РК – 1,00 для закладів освіти у м. Києві, 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів, та 1,02 у інших випадках),

галузевий (ГК) – 1,02 на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

сільський (СК) – 1,02 для зареєстрованих у селах не менше 2 років до дня завершення подачі заяв та які отримали атестат у селах у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках;

першочерговий (ПЧК) – 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів (стаття 44 Закону України «Про вищу освіту»).

Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200

10. Хто має пільги під час вступу?

Пільгові категорії вступників вказані у розділі VIII Правил прийому.

11.Скільки заяв на вступ можна подавати у 2018 році?

Нововведенням у Правилах прийому є скорочення кількості можливих заяв, які вступник може подавати, з 9 до 7. Тобто абітурієнти можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності на місця держзамовлення. Кількість заяв «на контракт» не обмежується.

12. Які сертифікати ЗНО прийматимуться?

У 2018 році дійсні для вступу сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати з цих предметів лише 2018 року.

13. Чи дійсно будуть прохідні бали на якісь спеціальності?

У 2018 році встановлюється мінімальний прохідний бал 150 для вступу на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 22 «Охорона здоров’я». Однак ВНЗ додатково самостійно можуть встановлювати прохідні бали на будь-які спеціальності.

14. Де можна ознайомитись з переліком спеціальностей та предметів ЗНО для кожної з них?

Всі напрямки та спеціальності з потрібними предметами містяться у додатку №4 до Умов прийому.

У додатку можна бачити, що у 2018 році введено уніфікацію конкурсних предметів. Перший предмет – фіксований, це українська мова та література. Другий предмет – профільний, визначається ВНЗ. Третій предмет – альтернативний, на вибір абітурієнта з двох, закріплених за кожною спеціальністю.

Загальна картинка зі спеціальностями виглядає так:

умови прийому до внз

15. Коли будуть правила вступу окремих вузів?

ВНЗ повинні опублікувати свої Правила вступу на офіційних веб-сайтах до 31 грудня 2017 року.

16. Яка вага середнього бала атестата у 2018 році? Як буде переводитись він за 200-бальною шкалою?

Вага атестата визначатиметься залежно від коефіцієнта, який визначає ВНЗ у своїх правилах прийому.

Середній бал атестата – це середня оцінка за всі предмети в додатку до атестата за 12-бальною шкалою, який потім переводиться за таблицею у 200-бальну шкалу: ТАБЛИЦЯ. Після цього отриманий бал множиться на коефіцієнт не більше 0,1 (зазвичай. 0,1 або 0,05) і отриманий бал додається до конкурсного бала при вступі.

rektor

Рейтинг університетів «Топ 200 Україна» за 2017 рік

Рейтинг кращих вишів країни на думку роботодавців

Вища освіта – це гарантія Вашого успіху і достатку!

Навчаючись у ТНТУ:
– станете висококваліфікованими та конкурентоздатними спеціалістами на ринку праці України та Європи
– будете мати можливість стажуватись і проходити практику на підприємствах за кордоном
– отримаєте досвід навчання та наукової роботи у зарубіжних університетах
– збагатите свої творчі здібності, зміцните фізичне здоров’я, наповните дозвілля духовними та оздоровчими програмами в сучасних мистецьких і спортивних залах університету

Факультети, спеціальності

Факультет інженерії машин,
споруд та технологій
131 Прикладна механіка (укр. та англ. мови навчання)
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Факультет прикладних інформаційних
технологій та електроінженерії
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка (укр. та англ. мови навчання)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп’ютерно-інформаційних
систем і програмної інженерії
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (укр. та англ. мови навчання)
123 Комп’ютерна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
125 Кібербезпека

Факультет економіки та менеджменту
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (укр. та англ. мови навчання )
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ВІДДІЛ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

• Допомога у правильному виборі майбутньої професії.
• Пошук і відбір здібних вступників, їх професійна орієнтація.
• Якісна підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади та успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань шляхом ґрунтовного додаткового вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін на підготовчому відділенні.
• Адаптація до форм і методів навчання, які використовують в університеті.
• Сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників.

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

  В університеті розроблено комплекс апаратно-програмного та навчально-методичного забезпечення для організації електронного навчання за всіма спеціальностями.
Студенти-заочники навчаються за дистанційними технологіями. Студенти денної форми і слухачі підготовчого відділення – за змішаними технологіями очно-дистанційно.
Навчання за дистанційними технологіями проводиться як в університеті, так і на базі локальних центрів дистанційного навчання, розміщених у населених пунктах областей України, а також за кордоном: м. Душанбе (Республіка Таджикистан), м. Воррен (штат Мічіган, США).

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

• Усі спеціальності університету (за держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб).
• Здобуття другої вищої освіти іншої спеціальності – на платній основі.
• Навчання за скороченим терміном на базі молодшого спеціаліста.

ЕКСКЛЮЗИВНА ІНФОРМАЦІЯ

  Завдяки Центру інформаційних технологій у навчальний процес впроваджені міжнародні освітні програми провідних компаній з інформаційних технологій, а саме: Мережевої академії CISCO (США), Інституту підприємництва CISCO (США), Schneider Electric (Франція), Академії Microsoft IT (США), QNX Software Systems (Канада), Oracle (США), IBM (США), STMicroelectronix (Швейцарія), D-Link (Тайвань) та ін. Студенти отримують сертифікати міжнародного взірця у сертифікаційному центрі компанії Pearson VUE при університеті. У рамках європейського проекту Темпус SUCSID створено перший у Західному регіоні України міжуніверситетський Start-Up центр для підтримки та просування студентських інноваційних проектів.

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

  Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців з вищими навчальними закладами Франції, Німеччини, Польщі.
Центр іноземних мов забезпечує поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та польської мов.
Центр перепідготовки та післядипломної освіти дозволяє, навчаючись на денній формі, паралельно заочно здобувати другу вищу освіту.
Центр франко-української науково-освітньої кооперації створено за підтримки посольства Франції в Україні, він реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторіях провідних французьких університетів, ІТ-компаніях, у тому числі з отримання стипендії уряду Франції, організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів.
В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік» з актовим залом, плавальним басейном, спортивними залами, майданчиками, стадіоном. До послуг студентів є три гуртожитки. Спортивно-мистецькі заходи, розважальні програми та конкурси мають національно-патріотичне спрямування й орієнтовані на розвиток студентського самоврядування.

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

  Якість освіти в університеті гарантує високо- кваліфікований професорсько-викладацький склад, понад 75% якого становлять професори, доктори наук, доценти, кандидати наук. До послуг викладачів та студентів – науково-технічна бібліотека з електронними читальними залами, 80 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій, 50 комп’ютерних класів.

Приймальна комісія ТНТУ:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,
корпус №1, каб.107; тел. (0352)51-97-27;
pr_com@tu.edu.te.ua, www.tntu.edu.ua
Відділ доуніверситетської підготовки,
профорієнтації та сприяння працевлаштуванню:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,корпус №1, каб.108; тел. (0352)51-97-22;
dek_fkn@tu.edu.te.ua , www.job.tntu.edu.ua

Університет, в якому соромно вчитися погано

Про знаний в Україні та за кодоном виш, його становлення і створення тут потужного науково-навчального комплексу, зрештою, про все те, чим сьогодні живе цей вищий навчальний заклад – у розмові із ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Петром Володимировичем Яснієм.

– Пане Петре, майже шість десятків років тому у Тернополі, цьому західноукраїнському місті, яке ще відбудовувалось після руйнівної війни, з’явився новий навчальний підрозділ. Чим це було зумовлено?

– Скажу, що історія нашого університету нерозривно пов’язана з історією Тернополя. З 60-х років минулого століття розвиток міста відбувався за рахунок будівництва значної кількості підприємств, у тому числі  промислових гігантів – Тернопільського комбайнового заводу, ВО «Ватра», згодом – заводів «Сатурн» і «Оріон». Ось ці та десятки менших підприємств й потребували кваліфікованих інженерних кадрів. А найближчим технічним вишем тоді була Львівська політехніка. Тому й на базі Львівського політехнічного інституту восени 1960 року для забезпечення цієї потреби було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет з вечірньою та заочною формами навчання.

– Тобто, головна мета такого кроку – дати можливість досвідченим практикам без відриву від виробництва здобувати вищу освіту?

– Саме так, але водночас, відкриття факультету стало поштовхом до того, що Тернопіль почав стрімко наповнюватися молодими людьми, студентами. У той час зі Львова приїхали перші дванадцять викладачів на чолі з деканом факультету канд. тех. наук, доцентом Столярчуком В.П. А факультет діяв тоді в центрі міста, у будівлі колишньої жіночої гімназії імені Адама Міцкевича. Пізніше навколо цієї будівлі виросли нові сучасні корпуси.

– По суті, загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту став у 60-ті роки центром підготовки інженерних кадрів на теренах Тернопільщини?

– Це дійсно так. Згодом  факультет було реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, а в 1991 році на його базі створено Тернопільський приладобудівний інститут. Завдяки наполегливості першого ректора Шаблія Олега Миколайовича, у 1996 році інститут було реорганізовано в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. У 2009 році указом Президента Віктора Ющенка за вагомі здобутки у підготовці висококваліфікованих кадрів, університету надано статус Національного.

– Чим же нині є виш, який Ви очолюєте?

– За ці майже 60 років наш університет перетворився у потужний науково-навчальний комплекс. Він дає необхідну теоретичну і практичну підготовку випускників, що є передумовою їх успішної професійної кар’єри в  Україні та за кордоном. Це стає можливим завдяки орієнтації на фундаментальні і спеціальні навчальні курси за кращими європейськими і світовими стандартами, що надають широку освіту, виховують культуру мислення і дозволяють  випускникові університету реагувати на зміни ринку праці.

– Хотілося б почути конкретніше, про те, яким же чином вдається досягти зазначених Вами, Петре Володимировичу, завдань університету.

– Передусім, зазначу, що наприклад, у цьому навчальному році навчально-виховну роботу  в університеті забезпечують 5 факультетів, центри післядипломної освіти і перепідготовки кадрів, іноземних мов, інститут дистанційного навчання, центри інформаційних технологій, довузівської підготовки, відділи міжнародних зв‘язків та міжнародних проектів.

– Це те, що сконцентровано у безпосередньо в університеті?

– Так, але до  складу ТНТУ на правах відокремлених структурних підрозділів входять ще і технічний коледж у Тернополі,  Зборівський та Гусятинський коледжі. Узагалі, щодо підготовки кадрів в університеті, то вона охоплює освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (26 спеціальностей), спеціаліста (25) та магістра (30), освітньо-науковий рівень доктора філософії та доктора наук. Загалом, за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з  урахуванням коледжів) навчається майже дев’ять тисяч осіб.

– Своєрідним «лакмусовим» папірцем діяльності будь-якого вишу є його рейтинг у загальновузівському переліку. Яка тут ситуація із ТНТУ?

– Приємно зазначити, що за рейтингом ТОП 200 наш університет посів 34 місце і увійшов до шести кращих вищих навчальних закладів Західного регіону України, він – лідер серед вишів Тернополя і Тернопільської області. Вважаю, що ця висока оцінка – результат діяльності всього професорсько-викладацького колективу, а також студентів і усіх працівників університету

– Які би Ви окреслили основні тенденції у навчальному процесі, скажімо, в останні роки, що тут є визначальним?

– Вважаю, що одним із суттєвих досягнень є те, що упродовж останніх трьох років нам вдалося забезпечити сталий контингент студентів.    Позитивним зрушенням у цьому навчальному році є збільшення кількості студентів – контрактників денної форми навчання на   у порівнянні з попереднім навчальним роком. Майже до 300 осіб зріс контингент іноземних студентів. Це дало змогу уникнути скорочень професорсько-викладацького складу.

– А які Вам  бачаться умови для створення справжнього, сучасного вишу світового ґатунку?

– Це, передусім, інтернаціоналізація навчальних планів і програм освіти. Такий фактор є одним із визначальних чинників для формування іміджу навчального закладу у світовому освітньому просторі.

– Що, на Вашу думку відрізняє звичайний університет від тих вишів, які очолюють світові освітні рейтинги?

– Тут є низка базових характерних особливостей. Це івисококваліфікований викладацький склад, і видатні результати наукових досліджень, і якісне викладання. Сюди можна додати і фактор фінансування з державних і недержавних джерел, а ще – наявність високообдарованих студентів, у тому числі й іноземних. У такому переліку – академічна свобода, чітко визначені структури управління і добре оснащені приміщення для навчального процесу, проведення наукових досліджень, адміністративної роботи, соціального і суспільного життя студентів.

– Тобто, це ті, орієнтири, до яких прагне кожен виш, в тому числі, й очолюваний Вами. Та все таки, окресліть ті першочергові завдання, які стоять перед університетом?

– Скажу, що ще наприкінці 2013-го ми чітко визначали основні завдання на найближчий час для колективу. Вони досить вагомі і складні. Стратегія розвитку університету спрямована на те, щоб і надалі бути провідним технічним університетом у Західному регіоні України, бажаним місцем роботи для науковців і викладачів, науково-освітнім центром гарантовано високої якості, привабливим для інвестицій.

– Тобто, йдеться, якщо можна так сказати, про реалізацію певного науково-освітньо-виробничого проекту з динамічною науково-навчальною структурою, що відповідає на вимоги часу?

– Так, і, що важливо – головна роль у цьому   належить університетській спільноті, яка сповідує загальнолюдські цінності й демократичні принципи свободи і відповідальності, постійно дбає про підвищення престижу університету, викладачів, студентів, якість навчання, ефективність наукових досліджень.

– Які ж шляхи реалізації цих стратегічних засади університету?

– Своє призначення університет реалізовує через упровадження збалансованих і побудованих на базі передового світового досвіду бакалаврських , магістерських, кандидатських і докторських програм. Йдеться і про поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою, орієнтацію на фундаментальні навчальні курси кращих університетів, що уможливлюють широку освіту, виховують культуру мислення і дають змогу випускникові університету реагувати на динамічні зміни на ринку праці. Беремо орієнтир на оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів, впровадження передового міжнародного досвіду підготовки фахівців та інтеграцію українського досвіду в світову освітню систему. Мова і про розвиток системи профорієнтації, спрямованої на відбір обдарованої молоді для навчання, і творення духовного середовища на засадах загальнолюдських і професійних цінностей. Все це разом і сприяє вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей.

– Цього року Міністерство освіти і науки України збільшило державне замовлення на технічні спеціальності. Як би Ви прокоментували такий підхід?

– Скажу, що взагалі, в освітній галузі намітилася тенденція до розширення вивчення математики, інших точних наук. Цілком згоден з тезою нашого міністра Лілією Гриневич, що це дуже важливо для формування логічного мислення, щоб потім діти обирали природничо-математичний напрям. Адже, потім із цих дітей ми матимемо інженерів, програмістів, тих людей, які фактично розбудовуватимуть економіку України.  Тому наш університет продовжив розширювати коло спеціальностей, які користуються попитом на ринках праці і освітніх послуг. Ліцензовано 4 магістерські програми підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство», «Інформаційні технології у приладобудуванні», «Консолідована інформація», “Кібербезпека”.

– Розкажіть, будь ласка, про дистанційне навчання в університеті.

– У цьому контексті зазначу, що дуже важливим для університету є розширення і підвищення ефективності роботи локальних центрів дистанційного навчання. Вони нині функціонують у 8 коледжах  шести областей України, де навчається майже півтисячі студентів. Це дозволяє знизити собівартість навчання, економити матеріальні та енергетичні ресурси.

– Хоча б оглядово, про наукову діяльність вишу.

– В університеті сформувалось сім основних наукових напрямків, ефективно діє 14 наукових шкіл. Окрім бюджетної тематики за грантами МОНУ за пріоритетними напрямами розвитку науки в Україні, університет розширює обсяг робіт за замовленнями підприємств і відомств, зокрема, Укроборонпрому в галузі інформаційних технологій, для підприємств галузі технічної діагностики об’єктів тривалої експлуатації, діагностики медичних Х-променевих приладів, енергетичного аудиту.

 У співпраці з підрозділами Тернопільської ОДА Науковим парком запропоновано механізм створення та реалізації наукових інноваційних проектів у галузях інформаційних технологій, екології, енергозбереження.

– Чим же підтверджується новизна та високий рівень науково-технічних розробок університету?

За останній рік працівниками університету подано 49 заявок та отримано 35 патентів на винаходи і корисні моделі, захищено 15 кандидатських дисертацій та докторських дисертацій. В університеті діє шість  спеціалізованих вчених рад за десятьма спеціальностями, з них дві – докторські. За останній рік працівники університету опублікували майже тисячу наукових праць, 270 статей, 21 монографію, видали 96 підручників та навчальних посібників.

Університет  співпрацює з інститутами НАН України та Західним науковим центром НАН та МОН України з виконання спільних наукових проектів, організації міжнародних наукових конференцій і літніх шкіл для молодих науковців, видання спільних монографій, підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів. Ефективна співпраця з науковцями з НАН України розвивається в рамках українського товариства з механіки руйнування та Європейської асоціації з цілісності конструкцій.

– Ви дещо торкнулися міжнародних контактів університету, але цікаво, за якими принципами налагоджується і діє така співпраця?

– Намагаємося, щоб наша міжнародна діяльність була спрямована на інтеграцію у світовий та європейський науковий та освітній простір, розвиток академічної мобільності, навчання іноземних громадян. Здійснюється це через співпрацю з університетами-партнерами, участь у європейських програмах академічної мобільності студентів та викладачів, спільних освітніх програмах двох дипломів, практик, стажування та підвищення кваліфікації з метою підвищення якості навчання та наукових досліджень. Додам, що  міжнародна співпраця університету проводиться згідно принципів європейської декларації вищих навчальних закладів Великої Хартії Університетів – Magna Carta Universitatum, учасником якої він є з 2005 року. Наш університет – член Європейської Асоціації Університетів, закордонний член Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції “n+i”, член Балтійської університетської програми BUP та Міжнародної Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів IATUL.

В університеті функціонують 12 міжнародних освітніх центрів відомих світових компаній, серед них: регіональна мережева академія СІSСО; сертифікаційний центр VUE; регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс; академія Місrosoft ІТ.

Співпрацюємо за прямими договорами з 76 університетами Європи, США, Канади та Азії. Тільки за 2016 рік укладено понад 20 двосторонніх угод з університетами Польщі, Словаччини, Литви, Чехії, Болгарії та Туреччини.

-Часто бувають у закордонних поїздках викладачі, студенти вишу?

– Попри певне обмеження у використанні коштів університету для закордонних відряджень, у цьому навчальному році зросла загальна кількість виїздів працівників та студентів задля стажування та підвищення кваліфікації, проведення наукових досліджень, участі у міжнародних семінарах, конференціях, організації міжнародного співробітництва. Останнім часом університет відвідали 70 осіб – представників та науковців з вищих навчальних закладів з-за кордону, асоціацій та компаній.

Важливим елементом підвищення якості навчання є програми академічної мобільності, невід’ємною частиною яких є виробнича практика та мовне стажування. Щороку найбільше студентів практикуються у компанії “Устронянка”, Польща. (загалом майже 350 студентів упродовж останніх 10-ти років), у литовських компаніях, за програмами «Аполло» (Німеччина), об’єднання «Німецький селянський союз» (Німеччина), «Агрімпульс» (Швейцарія).

   Розвивається також міжнародна форма дистанційного навчання. Наші студенти навчаються в локальних центрах дистанційного навчання при Українському культурному Центрі в штаті Мічиган, м. Воррен, США.

Торік в ТНТУ виконувалось 7 освітніх міжнародних проектів, зокрема за програмою Еразмус +: 4 наукових проекти: “Навчальна мобільність”, “Розвиток потенціалу вищої освіти”,”Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB”, кібербезпеки.

– Принагідно, ще про такий аспект – навчання іноземних студентів в університеті. Які тут особливості існують?

– Передусім, скажу, що важливою для підвищення стандартів рівня володіння англійською мовою серед науково-педагогічних працівників та студентів та покращення якості надання освітніх послуг іноземним студентам є співпраця з Британською Радою в Україні за програмою «Англійська мова для університетів». Університет є базовим для Британської Ради з тестування. За результатами атестації майже десять відсотків викладачів отримали сертифікати Британської Ради APTIS рівня В2 і С1.

В університеті навчаються майже три сотні громадян із 35 країн світу, в тому числі за 6 спеціальностями навчання провадиться англійською мовою. Найбільш популярними серед іноземців є будівництво, комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія, інженерна та прикладна механіка, електротехніка та електротехнології.

– Петре Володимировичу, отримавши таку обширну інформацію про виш, з упевненістю можна сказати, що це університет, у якому просто соромно вчитися погано. Адже, здається все зроблено для того, щоб студент отримав тут якісну освіту, активно перебував в атмосфері творчого навчання, самореалізовуючись?

– Напевно, що це так. Принаймні, постійно докладаємо зусиль для розвитку кожної творчої особистості, яка обрала для навчання і роботи наш університет. Ще раз кажу, ми надаємо можливості для науково – професійного і творчого зростання і відзначаємо працівників та студентів за єдиним критерієм – результатами. Ставимось одне до одного з довірою і повагою, але, водночас, вимагаємо від кожного дотримання високих стандартів і етичної поведінки. А ще – шануємо духовні і культурні традиції університету, зберігаємо та розвиваємо їх. Все це, переконаний і сприяє самореалізації студентів, викладачів, працівників нашого університету, формує високоосвічену, національно свідому та гармонійно розвинену особистість, яка здатна незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.

-Дякую Вам за розмову.

– Спасибі й Вам, пане Олеже.

Приємна новина для деяких абітурієнтів з Тернопільщини: «технарі» нарешті у фаворі держзамовлень

Міністерство освіти і науки України збільшило державне замовлення на технічні спеціальності.

Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляють ЗМІ.

«Ми зменшили держзамовлення на такі спеціальності, як менеджери і юристи, а збільшили держзамовлення на технічні спеціальності», – сказала Гриневич.

Крім того, Гриневич заявила, що при вступі до магістратури за спеціальністю «право» необхідно буде здати незалежний іспит.

Також, за словами міністра освіти, в майбутньому планується ввести іспит з іноземних мов для вступників до магістратури.

«Вже минулого року українська мова і література мала поєднане ЗНО із Державною підсумковою атестацією. Це важливо і для самих дітей, вони не змушені двічі складати іспит. Якщо вони вже йдуть на Зовнішнє незалежне оцінювання, це можна зарахувати і як Державну підсумкову атестацію. А нам це дозволяє побачити картину по всій країні в результаті досягнення загальної середньої освіти», – зазначила міністр.

«Цього року додалися як ДПА на вибір математика або історія України. Для нас цікаво відслідковувати, який напрямок обирають діти: гуманітарний чи технічний. Я не приховую, що ми зацікавлені розширити вивчення математики у школі. Це дуже важливо для формування логічного мислення, щоб потім діти обирали природничо-математичний напрям. Потім із цих дітей ми матимемо інженерів, програмістів, тих людей, які фактично розбудовуватимуть економіку України», – заявила Гриневич.

Це логічне рішення уряду України, яке враховує тенденції збільшення потреби у фахівцях з технічних спеціальностей на ринках праці України і Європейського союзу, поділився з кореспондентом «ТЕРЕНу» ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, професор Петро Ясній. За його словами, університет розширює коло спеціальностей, які користуються попитом на ринках праці і освітніх послуг. Зокрема, ліцензовано 4 магістерські програми підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство», «Інформаційні технології у приладобудуванні», «Консолідована інформація», «Кібербезпека». Щодо підготовки кадрів в університеті, то нині вона охоплює  освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (26 спеціальностей), спеціаліста (25) та магістра (30), освітньо-науковий рівень доктора філософії та доктора наук. Загалом, нині за всіма напрямами та спеціальностями в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (з урахуванням коледжів) навчається майже дев’ять тисяч осіб.

 

 

 

Архіви

Категорії