Інформація

6-003_i

У МОН оприлюднили Умови прийому до вишів – 2017

      У Міністерстві освіти і науки оприлюднили Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, відповідно до яких буде здійснюватись прийом абітурієнтів у 2017 році.
Передбачається, що громадяни України матимуть право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, на основі повної загальної середньої освіти у вступників до ВНЗ будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.
Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до вищого навчального закладу.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту в 2017 році почнеться 29 червня та закінчиться 25 липня.
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур відбудеться до 11 липня.
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчиться 20 липня, для вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня.
Рейтингові списки вступників, які будуть вступати на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше 12.00 години 1 серпня.
Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 5 серпня.
Зарахування вступників на навчання, які вступатимуть за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 7 серпня, а за рахунок цільових пільгових державних кредитів та кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше 30 вересня.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі зможуть подавати заяви в паперовій формі.
Загалом, вступники зможуть подати не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для конкурсного відбору вступників, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором вищого навчального закладу (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО або творчого конкурсу (третій предмет).
Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
Умовами вступу до вищих навчальних закладів в 2017 році також передбачені інші особливості проведення вступної кампанії наступного року.

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

 

Перелік конкурсних предметів
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для участі у конкурсному відборі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2017 р.

Спеціальності підготовки ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами
Код Назва
051 Економіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
074 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
131 Прикладна механіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Хімія або Математика К3=0,2 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Математика або Хімія К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільний транспорт) Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
14 грудня 2016 року

rektor

Рейтинг університетів «Топ 200 Україна» за 2017 рік

Рейтинг кращих вишів країни на думку роботодавців

Вища освіта – це гарантія Вашого успіху і достатку!

Навчаючись у ТНТУ:
– станете висококваліфікованими та конкурентоздатними спеціалістами на ринку праці України та Європи
– будете мати можливість стажуватись і проходити практику на підприємствах за кордоном
– отримаєте досвід навчання та наукової роботи у зарубіжних університетах
– збагатите свої творчі здібності, зміцните фізичне здоров’я, наповните дозвілля духовними та оздоровчими програмами в сучасних мистецьких і спортивних залах університету

Факультети, спеціальності

Факультет інженерії машин,
споруд та технологій
131 Прикладна механіка (укр. та англ. мови навчання)
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Факультет прикладних інформаційних
технологій та електроінженерії
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка (укр. та англ. мови навчання)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп’ютерно-інформаційних
систем і програмної інженерії
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (укр. та англ. мови навчання)
123 Комп’ютерна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
125 Кібербезпека

Факультет економіки та менеджменту
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (укр. та англ. мови навчання )
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ВІДДІЛ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

• Допомога у правильному виборі майбутньої професії.
• Пошук і відбір здібних вступників, їх професійна орієнтація.
• Якісна підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади та успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань шляхом ґрунтовного додаткового вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін на підготовчому відділенні.
• Адаптація до форм і методів навчання, які використовують в університеті.
• Сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників.

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

  В університеті розроблено комплекс апаратно-програмного та навчально-методичного забезпечення для організації електронного навчання за всіма спеціальностями.
Студенти-заочники навчаються за дистанційними технологіями. Студенти денної форми і слухачі підготовчого відділення – за змішаними технологіями очно-дистанційно.
Навчання за дистанційними технологіями проводиться як в університеті, так і на базі локальних центрів дистанційного навчання, розміщених у населених пунктах областей України, а також за кордоном: м. Душанбе (Республіка Таджикистан), м. Воррен (штат Мічіган, США).

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

• Усі спеціальності університету (за держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб).
• Здобуття другої вищої освіти іншої спеціальності – на платній основі.
• Навчання за скороченим терміном на базі молодшого спеціаліста.

ЕКСКЛЮЗИВНА ІНФОРМАЦІЯ

  Завдяки Центру інформаційних технологій у навчальний процес впроваджені міжнародні освітні програми провідних компаній з інформаційних технологій, а саме: Мережевої академії CISCO (США), Інституту підприємництва CISCO (США), Schneider Electric (Франція), Академії Microsoft IT (США), QNX Software Systems (Канада), Oracle (США), IBM (США), STMicroelectronix (Швейцарія), D-Link (Тайвань) та ін. Студенти отримують сертифікати міжнародного взірця у сертифікаційному центрі компанії Pearson VUE при університеті. У рамках європейського проекту Темпус SUCSID створено перший у Західному регіоні України міжуніверситетський Start-Up центр для підтримки та просування студентських інноваційних проектів.

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

  Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців з вищими навчальними закладами Франції, Німеччини, Польщі.
Центр іноземних мов забезпечує поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та польської мов.
Центр перепідготовки та післядипломної освіти дозволяє, навчаючись на денній формі, паралельно заочно здобувати другу вищу освіту.
Центр франко-української науково-освітньої кооперації створено за підтримки посольства Франції в Україні, він реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторіях провідних французьких університетів, ІТ-компаніях, у тому числі з отримання стипендії уряду Франції, організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів.
В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік» з актовим залом, плавальним басейном, спортивними залами, майданчиками, стадіоном. До послуг студентів є три гуртожитки. Спортивно-мистецькі заходи, розважальні програми та конкурси мають національно-патріотичне спрямування й орієнтовані на розвиток студентського самоврядування.

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

  Якість освіти в університеті гарантує високо- кваліфікований професорсько-викладацький склад, понад 75% якого становлять професори, доктори наук, доценти, кандидати наук. До послуг викладачів та студентів – науково-технічна бібліотека з електронними читальними залами, 80 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій, 50 комп’ютерних класів.

Прохідні бали на 1-й курс навчання у 2016р.
(для зарахування на місця держзамовлення, всеукраїнський конкурс)

Код Спеціальності  підготовки  ступеня  бакалавра Прохідні бали на 1–й курс навчання
131 Прикладна механіка 124.85
133 Галузеве машинобудування 127
181 Харчові технології 144,1
192 Будівництво та цивільна інженерія 136,05
274 Автомобільний транспорт 138,55
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 137,75
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 130.05
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 140.4
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 138
153 Мікро- та наносиcтемна техніка     ­
163 Біомедична інженерія 159,5
172 Телекомунікації та радіотехніка 133,1
121 Інженерія програмного забезпечення 161.85
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 154.75
123 Комп’ютерна інженерія 151.75
125 Кібербезпека 156.95
051 Економіка 161.25
053 Психологія 160.25
071 Облік і оподаткування 158.5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 156.9
073 Менеджмент 163.1
074 Публічне управління та адміністрування 168.4
075 Маркетинг 166
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 164
Формула для визначення конкурсного балу:

С0.25+С0.40+С0.20+БА0.10+10*

С, С, С  –  бали сертифікатів, БА – середній бал атестата

10* – за навчання на підготовчому відділенні

Приймальна комісія ТНТУ:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,
корпус №1, каб.107; тел. (0352)51-97-27;
pr_com@tu.edu.te.ua, www.tntu.edu.ua
Відділ доуніверситетської підготовки,
профорієнтації та сприяння працевлаштуванню:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,корпус №1, каб.108; тел. (0352)51-97-22;
dek_fkn@tu.edu.te.ua , www.job.tntu.edu.ua

Університет, в якому соромно вчитися погано

Про знаний в Україні та за кодоном виш, його становлення і створення тут потужного науково-навчального комплексу, зрештою, про все те, чим сьогодні живе цей вищий навчальний заклад – у розмові із ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Петром Володимировичем Яснієм.

– Пане Петре, майже шість десятків років тому у Тернополі, цьому західноукраїнському місті, яке ще відбудовувалось після руйнівної війни, з’явився новий навчальний підрозділ. Чим це було зумовлено?

– Скажу, що історія нашого університету нерозривно пов’язана з історією Тернополя. З 60-х років минулого століття розвиток міста відбувався за рахунок будівництва значної кількості підприємств, у тому числі  промислових гігантів – Тернопільського комбайнового заводу, ВО «Ватра», згодом – заводів «Сатурн» і «Оріон». Ось ці та десятки менших підприємств й потребували кваліфікованих інженерних кадрів. А найближчим технічним вишем тоді була Львівська політехніка. Тому й на базі Львівського політехнічного інституту восени 1960 року для забезпечення цієї потреби було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет з вечірньою та заочною формами навчання.

– Тобто, головна мета такого кроку – дати можливість досвідченим практикам без відриву від виробництва здобувати вищу освіту?

– Саме так, але водночас, відкриття факультету стало поштовхом до того, що Тернопіль почав стрімко наповнюватися молодими людьми, студентами. У той час зі Львова приїхали перші дванадцять викладачів на чолі з деканом факультету канд. тех. наук, доцентом Столярчуком В.П. А факультет діяв тоді в центрі міста, у будівлі колишньої жіночої гімназії імені Адама Міцкевича. Пізніше навколо цієї будівлі виросли нові сучасні корпуси.

– По суті, загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту став у 60-ті роки центром підготовки інженерних кадрів на теренах Тернопільщини?

– Це дійсно так. Згодом  факультет було реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, а в 1991 році на його базі створено Тернопільський приладобудівний інститут. Завдяки наполегливості першого ректора Шаблія Олега Миколайовича, у 1996 році інститут було реорганізовано в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. У 2009 році указом Президента Віктора Ющенка за вагомі здобутки у підготовці висококваліфікованих кадрів, університету надано статус Національного.

– Чим же нині є виш, який Ви очолюєте?

– За ці майже 60 років наш університет перетворився у потужний науково-навчальний комплекс. Він дає необхідну теоретичну і практичну підготовку випускників, що є передумовою їх успішної професійної кар’єри в  Україні та за кордоном. Це стає можливим завдяки орієнтації на фундаментальні і спеціальні навчальні курси за кращими європейськими і світовими стандартами, що надають широку освіту, виховують культуру мислення і дозволяють  випускникові університету реагувати на зміни ринку праці.

– Хотілося б почути конкретніше, про те, яким же чином вдається досягти зазначених Вами, Петре Володимировичу, завдань університету.

– Передусім, зазначу, що наприклад, у цьому навчальному році навчально-виховну роботу  в університеті забезпечують 5 факультетів, центри післядипломної освіти і перепідготовки кадрів, іноземних мов, інститут дистанційного навчання, центри інформаційних технологій, довузівської підготовки, відділи міжнародних зв‘язків та міжнародних проектів.

– Це те, що сконцентровано у безпосередньо в університеті?

– Так, але до  складу ТНТУ на правах відокремлених структурних підрозділів входять ще і технічний коледж у Тернополі,  Зборівський та Гусятинський коледжі. Узагалі, щодо підготовки кадрів в університеті, то вона охоплює освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (26 спеціальностей), спеціаліста (25) та магістра (30), освітньо-науковий рівень доктора філософії та доктора наук. Загалом, за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з  урахуванням коледжів) навчається майже дев’ять тисяч осіб.

– Своєрідним «лакмусовим» папірцем діяльності будь-якого вишу є його рейтинг у загальновузівському переліку. Яка тут ситуація із ТНТУ?

– Приємно зазначити, що за рейтингом ТОП 200 наш університет посів 34 місце і увійшов до шести кращих вищих навчальних закладів Західного регіону України, він – лідер серед вишів Тернополя і Тернопільської області. Вважаю, що ця висока оцінка – результат діяльності всього професорсько-викладацького колективу, а також студентів і усіх працівників університету

– Які би Ви окреслили основні тенденції у навчальному процесі, скажімо, в останні роки, що тут є визначальним?

– Вважаю, що одним із суттєвих досягнень є те, що упродовж останніх трьох років нам вдалося забезпечити сталий контингент студентів.    Позитивним зрушенням у цьому навчальному році є збільшення кількості студентів – контрактників денної форми навчання на   у порівнянні з попереднім навчальним роком. Майже до 300 осіб зріс контингент іноземних студентів. Це дало змогу уникнути скорочень професорсько-викладацького складу.

– А які Вам  бачаться умови для створення справжнього, сучасного вишу світового ґатунку?

– Це, передусім, інтернаціоналізація навчальних планів і програм освіти. Такий фактор є одним із визначальних чинників для формування іміджу навчального закладу у світовому освітньому просторі.

– Що, на Вашу думку відрізняє звичайний університет від тих вишів, які очолюють світові освітні рейтинги?

– Тут є низка базових характерних особливостей. Це івисококваліфікований викладацький склад, і видатні результати наукових досліджень, і якісне викладання. Сюди можна додати і фактор фінансування з державних і недержавних джерел, а ще – наявність високообдарованих студентів, у тому числі й іноземних. У такому переліку – академічна свобода, чітко визначені структури управління і добре оснащені приміщення для навчального процесу, проведення наукових досліджень, адміністративної роботи, соціального і суспільного життя студентів.

– Тобто, це ті, орієнтири, до яких прагне кожен виш, в тому числі, й очолюваний Вами. Та все таки, окресліть ті першочергові завдання, які стоять перед університетом?

– Скажу, що ще наприкінці 2013-го ми чітко визначали основні завдання на найближчий час для колективу. Вони досить вагомі і складні. Стратегія розвитку університету спрямована на те, щоб і надалі бути провідним технічним університетом у Західному регіоні України, бажаним місцем роботи для науковців і викладачів, науково-освітнім центром гарантовано високої якості, привабливим для інвестицій.

– Тобто, йдеться, якщо можна так сказати, про реалізацію певного науково-освітньо-виробничого проекту з динамічною науково-навчальною структурою, що відповідає на вимоги часу?

– Так, і, що важливо – головна роль у цьому   належить університетській спільноті, яка сповідує загальнолюдські цінності й демократичні принципи свободи і відповідальності, постійно дбає про підвищення престижу університету, викладачів, студентів, якість навчання, ефективність наукових досліджень.

– Які ж шляхи реалізації цих стратегічних засади університету?

– Своє призначення університет реалізовує через упровадження збалансованих і побудованих на базі передового світового досвіду бакалаврських , магістерських, кандидатських і докторських програм. Йдеться і про поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою, орієнтацію на фундаментальні навчальні курси кращих університетів, що уможливлюють широку освіту, виховують культуру мислення і дають змогу випускникові університету реагувати на динамічні зміни на ринку праці. Беремо орієнтир на оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів, впровадження передового міжнародного досвіду підготовки фахівців та інтеграцію українського досвіду в світову освітню систему. Мова і про розвиток системи профорієнтації, спрямованої на відбір обдарованої молоді для навчання, і творення духовного середовища на засадах загальнолюдських і професійних цінностей. Все це разом і сприяє вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей.

– Цього року Міністерство освіти і науки України збільшило державне замовлення на технічні спеціальності. Як би Ви прокоментували такий підхід?

– Скажу, що взагалі, в освітній галузі намітилася тенденція до розширення вивчення математики, інших точних наук. Цілком згоден з тезою нашого міністра Лілією Гриневич, що це дуже важливо для формування логічного мислення, щоб потім діти обирали природничо-математичний напрям. Адже, потім із цих дітей ми матимемо інженерів, програмістів, тих людей, які фактично розбудовуватимуть економіку України.  Тому наш університет продовжив розширювати коло спеціальностей, які користуються попитом на ринках праці і освітніх послуг. Ліцензовано 4 магістерські програми підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство», «Інформаційні технології у приладобудуванні», «Консолідована інформація», “Кібербезпека”.

– Розкажіть, будь ласка, про дистанційне навчання в університеті.

– У цьому контексті зазначу, що дуже важливим для університету є розширення і підвищення ефективності роботи локальних центрів дистанційного навчання. Вони нині функціонують у 8 коледжах  шести областей України, де навчається майже півтисячі студентів. Це дозволяє знизити собівартість навчання, економити матеріальні та енергетичні ресурси.

– Хоча б оглядово, про наукову діяльність вишу.

– В університеті сформувалось сім основних наукових напрямків, ефективно діє 14 наукових шкіл. Окрім бюджетної тематики за грантами МОНУ за пріоритетними напрямами розвитку науки в Україні, університет розширює обсяг робіт за замовленнями підприємств і відомств, зокрема, Укроборонпрому в галузі інформаційних технологій, для підприємств галузі технічної діагностики об’єктів тривалої експлуатації, діагностики медичних Х-променевих приладів, енергетичного аудиту.

 У співпраці з підрозділами Тернопільської ОДА Науковим парком запропоновано механізм створення та реалізації наукових інноваційних проектів у галузях інформаційних технологій, екології, енергозбереження.

– Чим же підтверджується новизна та високий рівень науково-технічних розробок університету?

За останній рік працівниками університету подано 49 заявок та отримано 35 патентів на винаходи і корисні моделі, захищено 15 кандидатських дисертацій та докторських дисертацій. В університеті діє шість  спеціалізованих вчених рад за десятьма спеціальностями, з них дві – докторські. За останній рік працівники університету опублікували майже тисячу наукових праць, 270 статей, 21 монографію, видали 96 підручників та навчальних посібників.

Університет  співпрацює з інститутами НАН України та Західним науковим центром НАН та МОН України з виконання спільних наукових проектів, організації міжнародних наукових конференцій і літніх шкіл для молодих науковців, видання спільних монографій, підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів. Ефективна співпраця з науковцями з НАН України розвивається в рамках українського товариства з механіки руйнування та Європейської асоціації з цілісності конструкцій.

– Ви дещо торкнулися міжнародних контактів університету, але цікаво, за якими принципами налагоджується і діє така співпраця?

– Намагаємося, щоб наша міжнародна діяльність була спрямована на інтеграцію у світовий та європейський науковий та освітній простір, розвиток академічної мобільності, навчання іноземних громадян. Здійснюється це через співпрацю з університетами-партнерами, участь у європейських програмах академічної мобільності студентів та викладачів, спільних освітніх програмах двох дипломів, практик, стажування та підвищення кваліфікації з метою підвищення якості навчання та наукових досліджень. Додам, що  міжнародна співпраця університету проводиться згідно принципів європейської декларації вищих навчальних закладів Великої Хартії Університетів – Magna Carta Universitatum, учасником якої він є з 2005 року. Наш університет – член Європейської Асоціації Університетів, закордонний член Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції “n+i”, член Балтійської університетської програми BUP та Міжнародної Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів IATUL.

В університеті функціонують 12 міжнародних освітніх центрів відомих світових компаній, серед них: регіональна мережева академія СІSСО; сертифікаційний центр VUE; регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс; академія Місrosoft ІТ.

Співпрацюємо за прямими договорами з 76 університетами Європи, США, Канади та Азії. Тільки за 2016 рік укладено понад 20 двосторонніх угод з університетами Польщі, Словаччини, Литви, Чехії, Болгарії та Туреччини.

-Часто бувають у закордонних поїздках викладачі, студенти вишу?

– Попри певне обмеження у використанні коштів університету для закордонних відряджень, у цьому навчальному році зросла загальна кількість виїздів працівників та студентів задля стажування та підвищення кваліфікації, проведення наукових досліджень, участі у міжнародних семінарах, конференціях, організації міжнародного співробітництва. Останнім часом університет відвідали 70 осіб – представників та науковців з вищих навчальних закладів з-за кордону, асоціацій та компаній.

Важливим елементом підвищення якості навчання є програми академічної мобільності, невід’ємною частиною яких є виробнича практика та мовне стажування. Щороку найбільше студентів практикуються у компанії “Устронянка”, Польща. (загалом майже 350 студентів упродовж останніх 10-ти років), у литовських компаніях, за програмами «Аполло» (Німеччина), об’єднання «Німецький селянський союз» (Німеччина), «Агрімпульс» (Швейцарія).

   Розвивається також міжнародна форма дистанційного навчання. Наші студенти навчаються в локальних центрах дистанційного навчання при Українському культурному Центрі в штаті Мічиган, м. Воррен, США.

Торік в ТНТУ виконувалось 7 освітніх міжнародних проектів, зокрема за програмою Еразмус +: 4 наукових проекти: “Навчальна мобільність”, “Розвиток потенціалу вищої освіти”,”Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB”, кібербезпеки.

– Принагідно, ще про такий аспект – навчання іноземних студентів в університеті. Які тут особливості існують?

– Передусім, скажу, що важливою для підвищення стандартів рівня володіння англійською мовою серед науково-педагогічних працівників та студентів та покращення якості надання освітніх послуг іноземним студентам є співпраця з Британською Радою в Україні за програмою «Англійська мова для університетів». Університет є базовим для Британської Ради з тестування. За результатами атестації майже десять відсотків викладачів отримали сертифікати Британської Ради APTIS рівня В2 і С1.

В університеті навчаються майже три сотні громадян із 35 країн світу, в тому числі за 6 спеціальностями навчання провадиться англійською мовою. Найбільш популярними серед іноземців є будівництво, комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія, інженерна та прикладна механіка, електротехніка та електротехнології.

– Петре Володимировичу, отримавши таку обширну інформацію про виш, з упевненістю можна сказати, що це університет, у якому просто соромно вчитися погано. Адже, здається все зроблено для того, щоб студент отримав тут якісну освіту, активно перебував в атмосфері творчого навчання, самореалізовуючись?

– Напевно, що це так. Принаймні, постійно докладаємо зусиль для розвитку кожної творчої особистості, яка обрала для навчання і роботи наш університет. Ще раз кажу, ми надаємо можливості для науково – професійного і творчого зростання і відзначаємо працівників та студентів за єдиним критерієм – результатами. Ставимось одне до одного з довірою і повагою, але, водночас, вимагаємо від кожного дотримання високих стандартів і етичної поведінки. А ще – шануємо духовні і культурні традиції університету, зберігаємо та розвиваємо їх. Все це, переконаний і сприяє самореалізації студентів, викладачів, працівників нашого університету, формує високоосвічену, національно свідому та гармонійно розвинену особистість, яка здатна незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.

-Дякую Вам за розмову.

– Спасибі й Вам, пане Олеже.

Приємна новина для деяких абітурієнтів з Тернопільщини: «технарі» нарешті у фаворі держзамовлень

Міністерство освіти і науки України збільшило державне замовлення на технічні спеціальності.

Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляють ЗМІ.

«Ми зменшили держзамовлення на такі спеціальності, як менеджери і юристи, а збільшили держзамовлення на технічні спеціальності», – сказала Гриневич.

Крім того, Гриневич заявила, що при вступі до магістратури за спеціальністю «право» необхідно буде здати незалежний іспит.

Також, за словами міністра освіти, в майбутньому планується ввести іспит з іноземних мов для вступників до магістратури.

«Вже минулого року українська мова і література мала поєднане ЗНО із Державною підсумковою атестацією. Це важливо і для самих дітей, вони не змушені двічі складати іспит. Якщо вони вже йдуть на Зовнішнє незалежне оцінювання, це можна зарахувати і як Державну підсумкову атестацію. А нам це дозволяє побачити картину по всій країні в результаті досягнення загальної середньої освіти», – зазначила міністр.

«Цього року додалися як ДПА на вибір математика або історія України. Для нас цікаво відслідковувати, який напрямок обирають діти: гуманітарний чи технічний. Я не приховую, що ми зацікавлені розширити вивчення математики у школі. Це дуже важливо для формування логічного мислення, щоб потім діти обирали природничо-математичний напрям. Потім із цих дітей ми матимемо інженерів, програмістів, тих людей, які фактично розбудовуватимуть економіку України», – заявила Гриневич.

Це логічне рішення уряду України, яке враховує тенденції збільшення потреби у фахівцях з технічних спеціальностей на ринках праці України і Європейського союзу, поділився з кореспондентом «ТЕРЕНу» ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, професор Петро Ясній. За його словами, університет розширює коло спеціальностей, які користуються попитом на ринках праці і освітніх послуг. Зокрема, ліцензовано 4 магістерські програми підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство», «Інформаційні технології у приладобудуванні», «Консолідована інформація», «Кібербезпека». Щодо підготовки кадрів в університеті, то нині вона охоплює  освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (26 спеціальностей), спеціаліста (25) та магістра (30), освітньо-науковий рівень доктора філософії та доктора наук. Загалом, нині за всіма напрямами та спеціальностями в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (з урахуванням коледжів) навчається майже дев’ять тисяч осіб.

 

 

 

Архіви

Категорії