Інформація

6-003_i

У МОН оприлюднили Умови прийому до вишів – 2017

      У Міністерстві освіти і науки оприлюднили Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, відповідно до яких буде здійснюватись прийом абітурієнтів у 2017 році.
Передбачається, що громадяни України матимуть право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, на основі повної загальної середньої освіти у вступників до ВНЗ будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.
Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до вищого навчального закладу.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту в 2017 році почнеться 29 червня та закінчиться 25 липня.
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур відбудеться до 11 липня.
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчиться 20 липня, для вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня.
Рейтингові списки вступників, які будуть вступати на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше 12.00 години 1 серпня.
Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 5 серпня.
Зарахування вступників на навчання, які вступатимуть за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 7 серпня, а за рахунок цільових пільгових державних кредитів та кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше 30 вересня.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі зможуть подавати заяви в паперовій формі.
Загалом, вступники зможуть подати не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для конкурсного відбору вступників, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором вищого навчального закладу (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО або творчого конкурсу (третій предмет).
Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
Умовами вступу до вищих навчальних закладів в 2017 році також передбачені інші особливості проведення вступної кампанії наступного року.

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВНЗ – 2017

 

Перелік конкурсних предметів
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для участі у конкурсному відборі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2017 р.

Спеціальності підготовки ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами
Код Назва
051 Економіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
074 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Фізика К3=0,2 100
131 Прикладна механіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Хімія або Математика К3=0,2 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Математика або Хімія К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Історія України К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільний транспорт) Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
14 грудня 2016 року

rektor

Вища освіта – це гарантія Вашого успіху і достатку!

Навчаючись у ТНТУ:
– станете висококваліфікованими та конкурентоздатними спеціалістами на ринку праці України та Європи
– будете мати можливість стажуватись і проходити практику на підприємствах за кордоном
– отримаєте досвід навчання та наукової роботи у зарубіжних університетах
– збагатите свої творчі здібності, зміцните фізичне здоров’я, наповните дозвілля духовними та оздоровчими програмами в сучасних мистецьких і спортивних залах університету

Факультети, спеціальності

Факультет інженерії машин,
споруд та технологій
131 Прикладна механіка (укр. та англ. мови навчання)
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Факультет прикладних інформаційних
технологій та електроінженерії
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка (укр. та англ. мови навчання)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп’ютерно-інформаційних
систем і програмної інженерії
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (укр. та англ. мови навчання)
123 Комп’ютерна інженерія (укр. та англ. мови навчання)
125 Кібербезпека

Факультет економіки та менеджменту
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (укр. та англ. мови навчання )
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ВІДДІЛ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

• Допомога у правильному виборі майбутньої професії.
• Пошук і відбір здібних вступників, їх професійна орієнтація.
• Якісна підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади та успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань шляхом ґрунтовного додаткового вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін на підготовчому відділенні.
• Адаптація до форм і методів навчання, які використовують в університеті.
• Сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників.

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

  В університеті розроблено комплекс апаратно-програмного та навчально-методичного забезпечення для організації електронного навчання за всіма спеціальностями.
Студенти-заочники навчаються за дистанційними технологіями. Студенти денної форми і слухачі підготовчого відділення – за змішаними технологіями очно-дистанційно.
Навчання за дистанційними технологіями проводиться як в університеті, так і на базі локальних центрів дистанційного навчання, розміщених у населених пунктах областей України, а також за кордоном: м. Душанбе (Республіка Таджикистан), м. Воррен (штат Мічіган, США).

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

• Усі спеціальності університету (за держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб).
• Здобуття другої вищої освіти іншої спеціальності – на платній основі.
• Навчання за скороченим терміном на базі молодшого спеціаліста.

ЕКСКЛЮЗИВНА ІНФОРМАЦІЯ

  Завдяки Центру інформаційних технологій у навчальний процес впроваджені міжнародні освітні програми провідних компаній з інформаційних технологій, а саме: Мережевої академії CISCO (США), Інституту підприємництва CISCO (США), Schneider Electric (Франція), Академії Microsoft IT (США), QNX Software Systems (Канада), Oracle (США), IBM (США), STMicroelectronix (Швейцарія), D-Link (Тайвань) та ін. Студенти отримують сертифікати міжнародного взірця у сертифікаційному центрі компанії Pearson VUE при університеті. У рамках європейського проекту Темпус SUCSID створено перший у Західному регіоні України міжуніверситетський Start-Up центр для підтримки та просування студентських інноваційних проектів.

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

  Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців з вищими навчальними закладами Франції, Німеччини, Польщі.
Центр іноземних мов забезпечує поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та польської мов.
Центр перепідготовки та післядипломної освіти дозволяє, навчаючись на денній формі, паралельно заочно здобувати другу вищу освіту.
Центр франко-української науково-освітньої кооперації створено за підтримки посольства Франції в Україні, він реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторіях провідних французьких університетів, ІТ-компаніях, у тому числі з отримання стипендії уряду Франції, організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів.
В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік» з актовим залом, плавальним басейном, спортивними залами, майданчиками, стадіоном. До послуг студентів є три гуртожитки. Спортивно-мистецькі заходи, розважальні програми та конкурси мають національно-патріотичне спрямування й орієнтовані на розвиток студентського самоврядування.

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

  Якість освіти в університеті гарантує високо- кваліфікований професорсько-викладацький склад, понад 75% якого становлять професори, доктори наук, доценти, кандидати наук. До послуг викладачів та студентів – науково-технічна бібліотека з електронними читальними залами, 80 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій, 50 комп’ютерних класів.

Прохідні бали на 1-й курс навчання у 2016р.
(для зарахування на місця держзамовлення, всеукраїнський конкурс)

Код Спеціальності  підготовки  ступеня  бакалавра Прохідні бали на 1–й курс навчання
131 Прикладна механіка 124.85
133 Галузеве машинобудування 127
181 Харчові технології 144,1
192 Будівництво та цивільна інженерія 136,05
274 Автомобільний транспорт 138,55
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 137,75
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 130.05
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 140.4
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 138
153 Мікро- та наносиcтемна техніка     ­
163 Біомедична інженерія 159,5
172 Телекомунікації та радіотехніка 133,1
121 Інженерія програмного забезпечення 161.85
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 154.75
123 Комп’ютерна інженерія 151.75
125 Кібербезпека 156.95
051 Економіка 161.25
053 Психологія 160.25
071 Облік і оподаткування 158.5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 156.9
073 Менеджмент 163.1
074 Публічне управління та адміністрування 168.4
075 Маркетинг 166
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 164
Формула для визначення конкурсного балу:

С0.25+С0.40+С0.20+БА0.10+10*

С, С, С  –  бали сертифікатів, БА – середній бал атестата

10* – за навчання на підготовчому відділенні

Приймальна комісія ТНТУ:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,
корпус №1, каб.107; тел. (0352)51-97-27;
pr_com@tu.edu.te.ua, www.tntu.edu.ua
Відділ доуніверситетської підготовки,
профорієнтації та сприяння працевлаштуванню:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,корпус №1, каб.108; тел. (0352)51-97-22;
dek_fkn@tu.edu.te.ua , www.job.tntu.edu.ua

 

 

Архіви

Категорії