Опитування роботодавців в 2023/2024 році за спеціальностями:

1 051 Економіка
2 053 Психологія
3 071 Облік і оподаткування
4 072 Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок
5 076 Підприємництво та торгівля
6 121 Інженерія програмного забезпечення
7 122 Комп’ютерні науки
8 123 Комп’ютерна інженерія
9 125 Кібербезпека
10 131 Прикладна механіка
11 133 Галузеве машинобудування
12 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
13 172 Електронні комунікації та радіотехніка
14 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
15 175 Інформаційно-вимірювальні технології
16 176 Мікро- та наносистемна техніка
17 181 Харчові технології
18 192 Будівництво та цивільна інженерія
19 208 Агроінженерія 
20 241 Готельно-ресторанна справа
21 274 Автомобільний транспорт
22 275 Транспортні технології
23 281 Публічне управління та адміністрування