БАКАЛАВРИ

 1. 274 Автомобільний транспорт бакалавр
 2.  076 Підприємництво та торгівля бакалавр
 3. 051 Економіка бакалавр
 4. 192 Будівництво та цивільна інженерія бакалавр
 5. 281 Публічне управління та адміністрування бакалавр
 6. 275 Транспортні технології бакалавр
 7. 208 Агроінженерія бакалавр
 8. 053 Психологія бакалавр
 9. 071 Облік і оподаткування бакалавр
 10. 241 Готельно-ресторанна справа бакалавр
 11. 123 Комп’ютерна інженерія бакалавр
 12. 172 Електронні комунікації та радіотехніка бакалавр
 13. 181 Харчові технології бакалавр
 14. 176 Мікро- та наносистемна техніка бакалавр
 15. 072 Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок бакалавр
 16. 121 Інженерія програмного забезпечення бакалавр
 17. 122 Комп’ютерні науки бакалавр
 18. 133 Галузеве машинобудування бакалавр
 19. 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка

 

 

МАГІСТРИ

 1. 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
 2. 125 Інформаційні системи та технології
 3. 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
 4. 072 Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок
 5. 192 Будівництво та цивільна інженерія 
 6. 176 Мікро- та наносистемна техніка
 7. 175 Інформаційно-вимірювальні технології
 8. 122 Комп’ютерні науки
 9. 053 Психологія
 10. 133 Галузеве машинобудування
 11. 121 Інженерія програмного забезпечення
 12. 131 Прикладна механіка